Projekti

Centra za industrijsku baštinu

Centar sudjeluje u projektima koji su usko povezani sa svim njegovim djelatnostima.

S turističkim zajednicama i lokalnim upravama provodimo projekte digitalizacije kulturne i industrijske baštine okrećući se turističkim trendovima. Za projekte digitalizacije Centar je u suradnji s vanjskim stručnim suradnicima razvio vlastitu aplikaciju za digitalizaciju i prezentaciju kulturne baštine mjesta/grada/županije koja je namijenjena za objedinjavanje različitih vrsta baštine, s prijateljskim sučeljem, nekoliko načina pretraživanja sadržaja i sadržajem namijenjenim široj publici.

Uz navedeno, sudjeluje u terenskim i arhivskim istraživanjima kao podloga za mapiranje razne baštine na nekom području koje kasnije može poslužiti za razne namjene – znanstveno ili stručno istraživanje ili pregled dostupnih lokaliteta s velikim potencijalom za prenamjenu.

Projekti

Centra za industrijsku baštinu

Centar je do sada sudjelovao u nekoliko projektata. Sa turističkim zajednicama i lokalnim upravama proveo je projekte digitalizacije kulturne i industrijske baštine okrećući se turističkim tokovima. Za projekte digitalizacije Centar je u suradnji s vanjskim stručnim suradnicima razvio vlastitu aplikaciju za digitalizaciju i prezentaciju kulturne baštine mjesta/grada/županije koja je namijenjena za objedinjavanje različitih vrsta baštine, s prijateljskim sučeljem, nekoliko načina pretraživanja sadržaja i sadržajem namijenjenim široj publici. Centar za industrijsku baštinu provodi aktivnosti Sveučilišta u Rijeci u na projektu ”Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine”, a u sklopu komponente Znanost i edukacija.

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine

Mapiranje industrijske baštine Primorsko – goranske županije

Mapiranje industrijske baštine Primorsko – goranske županije

CHRISTA, Interreg Europe

CHRISTA, Interreg Europe

Digitalizacija kulturne baštine otoka Krka

Digitalizacija kulturne baštine otoka Krka

”Pitaj, ne skitaj!”

”Pitaj, ne skitaj!”

Digitalizacija kulturne baštine grada Rijeke

Digitalizacija kulturne baštine grada Rijeke

USSUD II

USSUD II