Projekti

Centra za industrijsku baštinu

Centar je dosad sudjelovao u nekoliko projekata. S turističkim zajednicama i lokalnim upravama proveo je projekte digitalizacije kulturne i industrijske baštine okrećući se turističkim tokovima. Za projekte digitalizacije Centar je u suradnji s vanjskim stručnim suradnicima razvio vlastitu aplikaciju za digitalizaciju i prezentaciju kulturne baštine mjesta/grada/županije. Aplikacija objedinjuje različite vrste baštine, a ima prijateljsko sučelje, nekoliko načina pretraživanja sadržaja i sadržaj namijenjen široj publici.

Uz to, Centar za industrijsku baštinu provodi aktivnosti Sveučilišta u Rijeci na projektu Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, u sklopu komponente Znanost i edukacija.

Projekti

Centra za industrijsku baštinu

Centar je do sada sudjelovao u nekoliko projektata. Sa turističkim zajednicama i lokalnim upravama proveo je projekte digitalizacije kulturne i industrijske baštine okrećući se turističkim tokovima. Za projekte digitalizacije Centar je u suradnji s vanjskim stručnim suradnicima razvio vlastitu aplikaciju za digitalizaciju i prezentaciju kulturne baštine mjesta/grada/županije koja je namijenjena za objedinjavanje različitih vrsta baštine, s prijateljskim sučeljem, nekoliko načina pretraživanja sadržaja i sadržajem namijenjenim široj publici. Centar za industrijsku baštinu provodi aktivnosti Sveučilišta u Rijeci u na projektu ”Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine”, a u sklopu komponente Znanost i edukacija.

INDUSTRIAL HERITAGE LAB@ISCED 3 LEVEL

INDUSTRIAL HERITAGE LAB@ISCED 3 LEVEL

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine

Mapiranje industrijske baštine Primorsko – goranske županije

Mapiranje industrijske baštine Primorsko – goranske županije

CHRISTA, Interreg Europe

CHRISTA, Interreg Europe

Izrada karte kulturne baštine otoka Krka

Izrada karte kulturne baštine otoka Krka

”Pitaj, ne skitaj!”

”Pitaj, ne skitaj!”

Digitalizacija kulturne baštine grada Rijeke

Digitalizacija kulturne baštine grada Rijeke

USSUD II

USSUD II