Centar za industrijsku baštinu (CIB)

zgrada sveučilišnih odjela
Ulica Radmile Matejčić 2 / 6. kat
Kampus Sveučilišta u Rijeci    Program iz kojeg se financira: Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija