Projekti

Centra za industrijsku baštinu

Centar je dosad sudjelovao u nekoliko projekata. S turističkim zajednicama i lokalnim upravama proveo je projekte digitalizacije kulturne i industrijske baštine okrećući se turističkim tokovima. Za projekte digitalizacije Centar je u suradnji s vanjskim stručnim suradnicima razvio vlastitu aplikaciju za digitalizaciju i prezentaciju kulturne baštine mjesta/grada/županije. Aplikacija objedinjuje različite vrste baštine, a ima prijateljsko sučelje, nekoliko načina pretraživanja sadržaja i sadržaj namijenjen široj publici.

Uz to, Centar za industrijsku baštinu provodi aktivnosti Sveučilišta u Rijeci na projektu Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, u sklopu komponente Znanost i edukacija.

Projekti

Centra za industrijsku baštinu

Centar je do sada sudjelovao u nekoliko projektata. Sa turističkim zajednicama i lokalnim upravama proveo je projekte digitalizacije kulturne i industrijske baštine okrećući se turističkim tokovima. Za projekte digitalizacije Centar je u suradnji s vanjskim stručnim suradnicima razvio vlastitu aplikaciju za digitalizaciju i prezentaciju kulturne baštine mjesta/grada/županije koja je namijenjena za objedinjavanje različitih vrsta baštine, s prijateljskim sučeljem, nekoliko načina pretraživanja sadržaja i sadržajem namijenjenim široj publici. Centar za industrijsku baštinu provodi aktivnosti Sveučilišta u Rijeci u na projektu ”Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine”, a u sklopu komponente Znanost i edukacija.

Digitalizacija kulturne baštine Omišlja i Njivica

Digitalizacija kulturne baštine Omišlja i Njivica

INDUSTRIAL HERITAGE LAB@ISCED 3 LEVEL

INDUSTRIAL HERITAGE LAB@ISCED 3 LEVEL

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine

Mapiranje industrijske baštine Primorsko – goranske županije

Mapiranje industrijske baštine Primorsko – goranske županije

CHRISTA, Interreg Europe

CHRISTA, Interreg Europe

”Pitaj, ne skitaj!”

”Pitaj, ne skitaj!”

Digitalizacija kulturne baštine grada Rijeke

Digitalizacija kulturne baštine grada Rijeke

USSUD II

USSUD II