Projekt „Mapiranje industrijske baštine Primorsko – goranske baštine“ proveo je Centar za industrijsku baštinu za potrebe Primorsko – goranske županije.

Projekt REFREsh financiran je iz programa transnacionalne suradnje INTERREG Central Europe. Program je pokrenut s ciljem jačanja učinaka kohezijske politike Europske unije u razdoblju od 2014. do 2020. godine i nasljednik je programa INTERREG IVC koji je bio aktivan u prošlom programskom razdoblju. U projektu sudjeluje 10 projektnih partnera iz pet država u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG Central Europe 2014. – 2020. na čelu s vodećim partnerom – regionalnom razvojnom agencijom Aufbauwerk Region iz Leipziga, Njemačka.

Primorsko-goranska županija jedan je od partnera na projektu REFREsh čija se provedba planira do sredine 2020. godine. Glavne aktivnosti Primorsko-goranske županije u projektu REFREsh su mapiranje industrijske baštine na području Primorsko-goranske županije i izrada dokumentacije s ciljem prenamjene napuštenih objekata. Svrha projekta REFREsh je revitalizacija stare industrijske baštine s ciljem prenamjene iste u društveno korisne objekte, a za potrebe kreativnih i kulturnih industrija. Cilj projekta je razviti strategije i proces suradnje kreativnih, trgovinskih, poslovnih i uslužnih djelatnosti. Integracijom kreativnog sektora u postojeće trgovačke i uslužne djelatnosti izbjeći će se jednolični razvoj u ruralnom području.

Rezultat projekta je objedinjena baza podataka industrijske baštine Primorskogoranske županije sa svim relevantnim informacijama kao podloga za ponovnu upotrebu i moguću prenamjenu postojećih napuštenih objekata.

Centar je popisao više od 130 objekata industrijske, vojne i komunalne namjene koji imaju potencijal za obnovu i prenamjenu.