Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine trogodišnji je projekt koji provodi Grad Rijeka u partnerstvu sa Sveučilištem u Rijeci i Turističkom zajednicom grada Rijeke. Ovaj integrirani program bavi se obnovom i stavljanjem u funkciju dvaju reprezentativnih zaštićenih spomenika kulture – motornog broda Galeb i Palače Šećerane, koja se nalazi u sklopu bivšeg industrijskog bloka Rikard Benčić. Program uključuje kreiranje nove kulturno-turističke rute te osmišljavanje znanstveno-edukativnih aktivnosti koje promoviraju projekt i senzibiliziraju širu javnost za kulturnu baštinu. Po završetku rekonstrukcije i opremanja, objekti će na ukupno 9524,9 m2 imati višestruku kulturnu i komercijalnu namjenu: za stalne muzejske postave, povremene izložbe, kreativne radionice, ljetno kino, tematske konferencije, smještajne kapacitete i niz
komercijalnih usluga vezanih izravno za kulturnu baštinu.

Aktivnosti koje Centar predvodi su istraživanje te edukacija, izrada edukativnih materijala te educiranje turističkih vodiča o novim proizvodima kulturnog turizma.

Istraživački centar

Istraživačke aktivnosti obuhvatiti će znanstveno istraživanje industrijskog nasljeđa grada Rijeke kako bi se dobila cjelovita slika riječke industrijske povijest, a kao temelj za kvalitetni razvoj industrijske baštine kao destinacije kulturnog turizma. Istraživačko-znanstveni centar raditi će na važnosti industrijske, a posebno i tehničke  i nematerijalne baštine koja je u odnosu na  arhitektonsko nasljeđe zanemarena.

Istraživačka i znanstvena djelatnost osnova je za sve ostale aktivnosti te kvalitetno provođenje ostalih projektnih zadataka unutar komponente Sveučilišta: prati se proces obnove i restauracije broda uz istraživanje popratne dokumentacije i arhivskih podataka vezanih uz brod Galeb s ciljem postavljanja temelja saznanja za daljnji rad i istraživanje Muzeja grada Rijeke.

Volonterske aktivnosti

Volonterski centar usmjeriti će se na građane, studente te osobe s posebnim potrebama.

Studenti volonteri radom na brodu dobivaju mogućnost ulaska u sve dijelove broda, edukacije o povijesti grada Rijeke, tehničkoj i industrijskoj baštini, a njihov zadatak je pomoći prilikom svakodnevnog rada, posebno prilikom stvaranja edukativnih aktivnosti. Volonterskim radom u ovom slučaju razviti ćemo osobnu emocionalnu vezu s industrijskim nasljeđem i kulturom grada Rijeke, a pritom potaknuti društveno koristan rad.

Projekt će ostvarivati i partnerstva s udrugama na području grada Rijeke radi uključivanja osoba s posebnim potrebama kako bismo kreirali sadržaje pristupačne i prilagođene tim ciljanim skupinama.

Kreativne i edukativne radionice

Kreativne i edukativne radionice na Galebu će se izvoditi na temu povijesti Rijeke i industrijskog nasljeđa, od najmlađih uzrasta, osnovnoškolskih i srednjoškolskih, građana, do edukacije turističkih vodiča i djelatnika u turizmu. Radionice za turističke vodiče i turističke pratitelje biti će izvođene u cilju proširivanja turističke ponude grada Rijeke temama industrijske baštine, nematerijalne baštine čime će se obogatiti sadašnja turistička ponuda.

Prva takva je Ljetna škola interpretacije baštine!