O Centru za industrijsku baštinu

Sveučilišta u Rijeci

Centar za industrijsku baštinu
ustrojbena je jedinica Sveučilišta u Rijeci koja ostvaruje programe znanstveno-istraživačke i visokostručne aktivnosti provedbom projekata u domeni kulturne baštine.

Osnovan je 2013. godine radi provođenja projekata promocije, proučavanja i zaštite industrijske i druge baštine.  Centar svoj rad temelji na nekoliko segmenata djelovanja među kojima se posebno ističu istraživački, edukacijski i turistički. S obzirom na ustroj Sveučilišta u Rijeci, ali i gospodarskih potencijala Primorsko-goranske i obližnjih županija poseban naglasak stavlja se na kulturni turizam te iskorištavanje i zaštitu povijesne i umjetničke baštine.

Osnovni cilj Centra jest valorizacija i odgovarajuća prezentacija kulturne baštine na interaktivan, inovativan i multimedijalan način. Svojim djelovanjem nastoji uspostaviti suradnju između gospodarskih i upravnih tijela radi očuvanja, zaštite i svrhovitog iskorištavanja kulturnog naslijeđa.

Centar je također i kontakt-točka za članstvo Sveučilišta u međunarodnoj mreži European Culture Tourism Network.

Djelatnici Centra za industrijsku baštinu

Djelatnosti Centra

 • organizacija edukativnih obilazaka kulturne baštine od važnosti za sve dobne skupine,
 • održavanje obrazovnih programa za turističke vodiče, turističke djelatnike, pratitelje i ostale zainteresirane osobe,
 • organizacija radionica za sve dobne skupine,
 • pružanje podrške u provedbi sveučilišnih programa,
 • sustavno istraživanje i dokumentacija industrijske baštine,
 • uspostavljanje dijaloga s institucijama važnima za zaštitu industrijske baštine,
 • izrada projekata u okviru nacionalnog i međunarodnog sustava zaštite industrijske baštine,
 • organizacija tribina, rasprava i stručnih događanja vezanih uz teme koje se dotiču industrijske arheologije i kulturnih dobara,
 • istraživanje modela i mogućnosti iskorištavanja industrijske baštine u turističke svrhe te davanje prijedloga za njezinu revitalizaciju i prenamjenu,
 • povezivanje s međunarodnim partnerima,
 • stručna vodstva po lokalitetima industrijske baštine u Rijeci – za osnovne škole, srednje škole, građane, turiste
 • međusektorska suradnja,
 • izrada elaborata i strategija vezanih za kulturna dobra,
 • promocija kulturne baštine.
U NAJAVI

Aktivnosti i kalendar događanja Centra za industrijsku baštinu

Saznaj višeKalendar događanja

Djelatnici Centra

Prof. dr. sc. Julija Lozzi Barković

Prof. dr. sc. Julija Lozzi Barković, predstojnica je Centra za industrijsku baštinu s dugogodišnjim iskustvom u istraživanju i radu na industrijskoj baštini.
Nositeljica je nekoliko kolegija na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci: Umjetnost 19. stoljeća, Umjetnost 20. stoljeća, Umjetnost danas, Seminar završnog rada, Muzeologija, Muzejska pedagogija, te izbornog kolegija na diplomskom studiju: Graditeljska industrijska baština. Od samih začetaka aktivna je članica udruge Pro Torpedo, za očuvanje riječke industrijske baštine.

Kristina Pandža

mag. educ. hist. et inf.

Kristina Pandža, mag. educ. hist. et inf. stručna je suradnica Centra za industrijsku baštinu te radi kao koordinatorica projekta i istraživanja na projektu ''Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine'' te predovodi Istraživački tim na projektu koji radi na stvaranju edukativnih materijala za djecu i mlade. Dio je tima na projektima koji obuhvaćaju stručno istraživanje industrijske i kulturne baštine te procese digitalizacije istražene materije: „Pitaj, ne skitaj!“ projekt izrade web baze podataka kulturne baštine grada Krka (http://www.history.grad-krk.hr/en), ''Riječka baština 1 i 2'', stvaranje baze lokalne industrijske baštine grada Rijeke (https://rijekaheritage.org/), te projekta izrade web baze podataka kulturne baštine otoka Krka (http://www.visitkrk.hr/en/home/). Kao koordinator sudjeluje u projektu Interreg Europe, CHRISTA (Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions). Orjentirana je na edukacijske aktivnosti te vodi stručne obilaske po lokalitetima riječke industrijske baštine.

Ivana Golob Mihić

mag. educ. inf. et hist. art.

Ivana Golob Mihić, mag. educ. inf. et hist. art., stručna je suradnica Centra za industrijsku baštinu. U Centru radi od njegovog osnutka 2013. godine te vodi i koordinira projekte digitalizacije te sudjeluje kao istraživač na njima: ''Pitaj, ne skitaj!'' projekt izrade web baze podataka kulturne baštine grada Krka (http://www.history.grad-krk.hr/en), „Riječka baština 1 i 2“, stvaranje baze lokalne industrijske baštine grada Rijeke (https://rijekaheritage.org/), te projekta izrade web baze podataka kulturne baštine otoka Krka (http://www.visitkrk.hr/en/home/). Kao istraživač i stručnjak za industrijsku baštinu sudjeluje u projektu Interreg Europe, CHRISTA (Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions) u kojem o temema vezanim za industrijsku baštinu u službi kulturnog turizma savjetuje partnere u projektu. Orjentirana je na korištenje moderne tehnologije i multimedije u prezentaciji kulturne i industrijske baštine te vodi stručne obilaske po lokalitetima riječke industrijske baštine. U svojem radu okrenuta je djeci i mladima te se u tome smjeru redovito usarvšava.

Ema Makarun

mag. educ. hist. et hist. art.

Ema Makarun, mag. educ. hist. et hist. art., stručna je suradnica je od početaka Centra za industrijsku baštinu. Kao istraživač dio je tima koji radi na projektima Centra za indusutrijsku baštinu: ''Pitaj, ne skitaj!'' projekt izrade web baze podataka kulturne baštine grada Krka (http://www.history.grad-krk.hr/en), ''Riječka baština 1 i 2'', stvaranje baze lokalne industrijske baštine grada Rijeke (https://rijekaheritage.org/), te projekta izrade web baze podataka kulturne baštine otoka Krka (http://www.visitkrk.hr/en/home/).
Kao istraživač i stručnjak za industrijsku baštinu sudjeluje u projektu Interreg Europe, CHRISTA (Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions) u kojem o temema vezanim za industrijsku baštinu u službi kulturnog turizma savjetuje partnere u projektu. Sudjeluje u aktivnostima Centra koji svoj rad temelji na nekoliko segmenata djelovanja među kojima se posebno ističu istraživački, edukacijski i turistički.

Najnoviji projekti

Centra za industrijsku baštinu

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine

Mapiranje industrijske baštine Primorsko – goranske županije

Mapiranje industrijske baštine Primorsko – goranske županije

CHRISTA, Interreg Europe

CHRISTA, Interreg Europe

Digitalizacija kulturne baštine otoka Krka

Digitalizacija kulturne baštine otoka Krka