Digitalizacija kulturne baštine Omišlja i Njivica dvogodišnji je projekt koji je nastao na inicijativu TZ općine Omišalj s idejom prilagodbe i osuvremenjavanja prezentacije bogate kulturne baštine toga dijela otoka Krka. Projekt uključuje izradu web stranice koja obuhvaća širok spektar baštine – arheološka nalazišta, crkve, spomenike te izradu mobilne aplikacije dostupne za Android i iOS platforme. Svi materijali dostupni su na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.

Projekt uključuje i izradu zanimljive tiskane karte Omišlja i arheološkog nalazišta Mirine.

Centar za industrijsku baštinu ovim projektom nastavlja sa dosadašnjim aktivnostima u polju inovativne prezentacije baštine.