O Centru za industrijsku baštinu

Sveučilišta u Rijeci

Centar za industrijsku baštinu
ustrojbena je jedinica Sveučilišta u Rijeci koja provedbom projekata u domeni kulturne baštine ostvaruje programe znanstveno-istraživačke i visokostručne aktivnosti.

Osnovan je 2013. godine s ciljem provođenja projekata promocije, proučavanja i zaštite industrijske i druge baštine te s ciljem uspostavljanja međunarodne suradnje odnosno suradnje s gospodarskim i upravnim tijelima radi očuvanja, zaštite i svrhovitog iskorištavanja industrijske i druge baštine.

S obzirom na ustroj Sveučilišta u Rijeci, ali i gospodarskih potencijala Primorsko-goranske i obližnjih županija, poseban naglasak u radu Centra stavlja se na kulturni turizam te iskorištavanje i zaštitu povijesne i umjetničke baštine. Stoga je osnovni cilj valorizacija i prezentacija kulturne baštine na interaktivan, inovativan i multimedijalan način. Svojim djelovanjem Centar nastoji uspostaviti suradnju između gospodarskih i upravnih tijela radi očuvanja, zaštite i svrhovitog iskorištavanja kulturnog naslijeđa. U svojoj osnovi sadrži nekoliko segmenata djelovanja među kojima se posebno ističu znanstveno-istraživački, edukacijski i turistički rad. Na kraju, Centar je i kontakt točka za članstvo Sveučilišta u Europskoj mreži kulturnog turizma.

Djelatnici Centra za industrijsku baštinu

Djelatnosti Centra

 • organizacija edukativnih obilazaka kulturne baštine od važnosti za sve dobne skupine
 • održavanje obrazovnih programa za turističke vodiče, turističke djelatnike pratitelje i ostale zainteresirane osobe
 • organizacija radionica za sve dobne skupine
 • pružanje podrške u provedbi sveučilišnih programa
 • sustavno istraživanje i dokumentacija industrijske baštine
 • uspostavljanje dijaloga s institucijama važnim za zaštitu industrijske baštine
 • izrada projekata u okviru nacionalnog i međunarodnog sustava zaštite industrijske baštine, organizacija tribina, rasprava i stručnih događanja vezanih uz teme koje se dotiču industrijske arheologije i kulturnih dobara
 • istraživanje modela i mogućnosti iskorištavanja industrijske baštine u turističke svrhe te davanje prijedloga za njezinu revitalizaciju i prenamjenu
 • povezivanje s međunarodnim partnerima
 • stručna vodstva po lokalitetima industrijske baštine u Rijeci – za osnovne škole, srednje škole, građane, turiste
 • pružanje podrške u organizaciji kongresa, stručnih skupova i popratnih kulturnih sadržaja
 • međusektorska suradnja
 • izrada elaborata i strategija vezanih za kulturna dobra
 • promocija kulturne baštine.
U NAJAVI

Aktivnosti i kalendar događanja Centra za industrijsku baštinu

Saznaj višeKalendar događanja

Suradnici Centra

Prof. dr. sc. Julija Lozzi Barković

Prof. dr. sc. Julija Lozzi Barković, predstojnica je Centra za industrijsku baštinu, s dugogodišnjim iskustvom u istraživanju i radu na industrijskoj baštini.
Nositeljica je više kolegija na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci: Umjetnost 19. stoljeća, Umjetnost 20. stoljeća, Umjetnost danas, Seminar završnog rada, Muzeologija i Muzejska pedagogija, te izbornog kolegija na diplomskom studiju, Graditeljska industrijska baština. Od samih začetaka aktivna je članica udruge Pro Torpedo, koja se bavi očuvanjem riječke industrijske baštine.

Kristina Pandža

mag. educ. hist. et inf.

Kristina Pandža, mag. educ. hist. et inf., vanska je suradnica Centra za industrijsku baštinu kao koordinatorica projekata i istraživanja.
Kristina Pandža je dio tima na projektima koji obuhvaćaju stručno istraživanje industrijske i kulturne baštine te procese digitalizacije istražene materije. Riječ je o projektu „Pitaj, ne skitaj!“, koji se bavi izradom web baze podataka kulturne baštine grada Krka (http://www.history.grad-krk.hr/en), projektu „Riječka baština 1 i 2“, koji stvara bazu podataka o industrijskoj baštini grada Rijeke (https://rijekaheritage.org/), te projektu izrade interaktivne karte kulturne baštine otoka Krka (http://www.visitkrk.hr/en/home/). Kao koordinator sudjeluje u projektu Interreg Europe, CHRISTA (Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions).
Orijentirana je na edukacijske aktivnosti te vodi stručne obilaske po lokalitetima riječke industrijske baštine.

Ivana Golob Mihić

mag. educ. inf. et hist. art.

Ivana Golob Mihić, mag. educ. inf. et hist. art., stručna je suradnica Centra za industrijsku baštinu.
U Centru za industrijsku baštinu radi od njegovog osnutka 2013. godine. Vodi i koordinira projekte digitalizacije te sudjeluje u njima kao istraživač. Riječ je o projektu „Pitaj, ne skitaj!“, koji se bavi izradom web baze podataka kulturne baštine grada Krka (http://www.history.grad-krk.hr/en), projektu „Riječka baština 1 i 2“, koji stvara bazu podataka o industrijskoj baštini grada Rijeke (https://rijekaheritage.org/), te projektu izrade interaktivne karte kulturne baštine otoka Krka (http://www.visitkrk.hr/en/home/). Također, kao istraživač i stručnjak za industrijsku baštinu sudjeluje u projektu Interreg Europe, CHRISTA (Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions), gdje savjetuje projektne partnere o industrijskoj baštini u službi kulturnog turizma. Orijentirana je na primjenu moderne tehnologije i multimedije u prezentaciji kulturne i industrijske baštine, a vodi stručne obilaske po lokalitetima riječke industrijske baštine. U svojem radu okrenuta je djeci i mladima te se u tome smjeru redovito usavršava.

Ema Makarun

mag. educ. hist. et hist. art.

Ema Makarun, mag. educ. hist. et hist. art., stručna je suradnica Centra za industrijsku baštinu od samih početaka njegovog rada. Kao istraživač dio je tima koji radi na projektima Centra za industrijsku baštinu. Riječ je o projektu „Pitaj, ne skitaj!“ koji se bavi izradom web baze podataka kulturne baštine grada Krka (http://www.history.grad-krk.hr/en), projektu „Riječka baština 1 i 2“, koji stvara bazu industrijske baštine grada Rijeke (https://rijekaheritage.org/), te projektu izrade interaktivne karte kulturne baštine otoka Krka (http://www.visitkrk.hr/en/home/).
Kao istraživač i stručnjak za industrijsku baštinu sudjeluje u projektu Interreg Europe, CHRISTA (Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions) u kojem savjetuje partnere u projektu o temama vezanim za industrijsku baštinu u službi kulturnog turizma. Sudjeluje u aktivnostima Centra koji svoj rad temelji na nekoliko segmenata djelovanja, među kojima se posebno ističu istraživački, edukacijski i turistički.

Najnoviji projekti

Centra za industrijsku baštinu

Digitalizacija kulturne baštine Omišlja i Njivica

Digitalizacija kulturne baštine Omišlja i Njivica

INDUSTRIAL HERITAGE LAB@ISCED 3 LEVEL

INDUSTRIAL HERITAGE LAB@ISCED 3 LEVEL

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine

Mapiranje industrijske baštine Primorsko – goranske županije

Mapiranje industrijske baštine Primorsko – goranske županije