Edukativne aktivnosti, uz turistički i istraživački rad,  djelatnosti su Centra za industrijsku baštinu. Do sada obuhvaćale radionice za osnovne i srednje škole, stručne obilaske lokaliteta riječke industrijske baštine te izradu slikovnice i edukativnih materijala na temu industrijske povijesti, te edukativne programe za turističke vodiče te sudjelovanje u sveučilišnim programima na temu baštine.

Edukaciju nastavljamo s Erasmus + projektom INDUSTRIAL HERITAGE LAB@ISCED 3 LEVEL koji traje od 1. rujna 2019. godine do 31. kolovoza 2021. godine, a financiran je kao Ključna aktivnost KA2, Strateška partnerstva od Agencije za mobilnost i programe Euopske unije (AMPEU).

Radi se o dvogodišnjem projektu kojem je cilj unaprijediti i usavršiti kompetencije učitelja u srednjim školama u razvoju metodologije interdisciplinarnog učenja o industrijskoj baštini te poboljšati obrazovanje o kulturnoj baštini na srednjoškolskoj razini integriranjem sadržaja industrijske baštine u školski kurikulum u skladu sa suvremenim pristupima učenju. Projekt predviđa nekoliko transnacionalnih sastanaka partnera, te dvije edukacije. Jednu, u prosincu 2019. godine u Rijeci voditi će Centar za industrijsku baštinu dok će se druga održati u lipnju 2020. godine u poljskim Katowicama. Nakon izrade komparativne studije o dobrim praksama i učenju o industrijskoj baštini na europskoj i nacionalnim razinama, uslijediti će izrada kurikuluma i metodološkog priručnika za učenje o industrijskoj baštini u srednjim školama koji će se testirati na razmijenama učenika.

Parteri u projektu su :