Pitaj, ne skitaj!


Projekt Pitaj, ne skitaj! je projekt koji Centar za industrijsku baštinu izrađuje za Grad Krk. Predmet projekta je izrada web baze podataka i internet stranice kako bi se prezentirala krčka kulturna baština turistima i široj javnosti.
Baza sadržava oko trideset kataloških jedinica odabranih kulturnih spomenika izrazite povjesno-umjetničke vrijednosti. Predmeti istraživanja prezentirani su na atraktivan način, jednostavnim ali sažetim i potkrijepljenim tekstom. Ono što je karakteristika našega rada je i pristupačnost naših baza širokoj publici. Jednostavnost teksta, više načina pretraživanja, ali i bibliografija osiguravaju pokrivanje raznolikih ciljanih skupina što se tiče obrazovanja, interesa, ali i godina.
Prilikom izrade ove baze suradnik nam je bila i Turistička zajednica grada Krka koja nam je ustupila i sadržaje vezane za manifestacije, gastronomiju i smještaj u gradu Krku.
Cjelokupna baza napravljena je dvojezično – na hrvatskom i engleskom jeziku.

Web bazu možete vijeti OVDJE.