Novosti

Edukacija o industrijskoj baštini grada Rijeke

By November 27, 2018 June 26th, 2019 Bez komentara

U studenom 2018., u prostorima RiHuba, Centar za industrijsku baštinu i Centar za napredne studije jugoistočne Europe organizirali su dvodnevni edukacijski program za djelatnike u turizmu. Program je održan u sklopu projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“.

Edukacija za djelatnike u turizmu fokusirala se na upoznavanje djelatnika u turizmu sa šetnicom, objektima u procesu prenamjene te temama povezanim s industrijskom baštinom grada Rijeke, u kontekstu stvaranja jedinstvenog kulturno-turističkog proizvoda koji doprinosi prepoznatljivosti, posjećenosti i razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Prvi dan održana je edukativna šetnja pod stručnim vodstvom Ivane Golob Mihić i Velida Đekića. Šetnja je uključivala točke buduće šetnice koja se izrađuje u sklopu projekta. Drugi dan edukacije sastojao se od predavanja koja su se održavala u prostorima RiHuba. Pročelnik gradskog odjela za kulturu Ivan Šarar, upoznao je djelatnike u turizmu s projektom i budućim planovima obnove dvaju zaštićenih spomenika kulture – palače Šećerane i broda Galeb. Voditelj marketinga Turističke zajednice grada Rijeke Dominik Damiš govorio je o radu na prezentaciji turističkih proizvoda na području Rijeke i šire te novitetima koji se planiraju za 2019. godinu, a uvelike mogu pomoći turističkim vodičima u njihovom radu. Izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu održala je izlaganje pod nazivom „Industrijska baština – od resursa do konkurentnog turističkog proizvoda“, s europskim i svjetskim primjerima korištenja industrijske baštine u svrhe turizma. Kristina Pandža iz Centra za industrijsku baštinu ukratko je predstavila tehničke detalje projekta te pozvala na suradnju između turističkih djelatnika i Centra na polju edukacije o kulturnoj i industrijskoj baštini grada. S predavanjem o Riječkom trgovačkom društvu i Palači Šećerane, ravnatelj Muzeja grada Rijeke mr. sc. Ervin Dubrović zatvorio je prvu u nizu edukacija za djelatnike u turizmu.

Program edukacije možete preuzeti ovdje!