Novosti

Edukacija o industrijskoj baštini grada Rijeke

By November 27, 2018 November 30th, 2018 Bez komentara

Centar za industrijsku baštinu i Centar za napredne studije jugoistočne Europe, u sklopu projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine organizirali su dvodnevni edukacijski program za djelatnike u turizmu.

Riječka industrijska baština – Edukacija za djelatnike u turizmu fokusirao se na upoznavanje djelatnika u turizmu sa šetnicom, objektima u procesu prenamjene te temama povezanim s industrijskom baštinom grada Rijeke u kontekstu stvaranja jedinstvenog kulturno-turističkog proizvoda koji doprinosi prepoznatljivost, posjećenosti i razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini. Ovogodišnja edukacija za djelatnike u turizmu prva je u nizu te je sljedeća planirana za 2019. godinu.

Mjesto: RiHub, Ivana Grohovca 1, 51000 Rijeka (ex Bernardi)
Vrijeme: 28. – 29. 11. 2018.

Prvi je dan održana edukativna šetnja sa stručnim vostvom Ivane Golob Mihić i Velida Đeklića po točkama buduće šetnice koja se izrađuje u sklopu projekta, dok su se drugoga dana održala predavanja u prostorima RiHuba. Pročelnik gradskog odjela za kulturu, g. Ivan Šarar upoznao je djelatnike u turizmu sa projektom i budućim planovima oko obnove dvaju zaštićenih spomenika kulture. Voditelj marketinga Turističke zajednice grada Rijeke, Dominik Damiš  govorio je o radu na prezentaciji turističkih proizvoda na području Rijeke i šire te novitetima koji se planiraju za 2019. godinu, a uveliko mogu pomoći turističkim vodičima u njihovom radu. Izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel, s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu održala je izlaganje pod nazivom Industrijska baština – od resursa do konkurentnog turističkog proizvoda s europskim i svjetskim primjerima korištenja industrijske baštine u svrhe turizma. Kristina Pandža iz Centra za industrijsku baštinu ukratko je predstavila tehničke detalje projekta te pozvala na suradnju turističkih djelatnika i Centra na polju edukacije o kulturnoj i industrijskoj baštini grada. Predavanjem o Riječkom trgovačkom društvu i Palači Šećera ravnatelj Muzeja grada Rijeke mr.sc. Ervin Dubrović zatvorio je prvu u nizu edukacija za djelatnike u turizmu.

Program edukacije možete preuzeti ovdje!