Članstva


Sveučilište u Rijeci je od svibnja 2015. godine član međunarodne organizacije European Cultural Tourism Network. Pritom je Centar za industrijsku baštinu kontakt točka.

ECTN je međunarodna organizacija regionalnih i lokalnih uprava i samouprava, te sveučilišta i instituta iz deset zemalja članica Europske unije.

ECTN 1